नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

राष्ट्रिय जनगणना २०७८
अद्यावधिक मिति:२०७८-७-२९