नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७८ कार्त्तिक महिना देखि पुष मसान्तसम्मका विवरणहरु
अद्यावधिक मिति:२०७८-१०-१२

Download

Alternative text - include a link to the PDF!