नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक पदको लागि प्राप्त दरखास्तहरूबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको सूची
अद्यावधिक मिति:२०७८-१२-१७

Download

Alternative text - include a link to the PDF!