नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धिहरू
अद्यावधिक मिति:२०७९-६-४

Download

Alternative text - include a link to the PDF!