नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।
अद्यावधिक मिति:२०७९-८-१८

Download

Alternative text - include a link to the PDF!