नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको लेखा तथा लेखा परिक्षण सदस्य पदको लागि प्राप्त दरखास्तहरुबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सुची
अद्यावधिक मिति:२०७९-२-२७

Download

Alternative text - include a link to the PDF!