नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको लेखा तथा लेखा परिक्षण सदस्य पदको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७९-२-३०

Download

Alternative text - include a link to the PDF!