नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

निजामती कर्मचारीको लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिभा डबली (Talent Forum) कार्यक्रममा नबिन सोच (Innovative Idea) पठाउने सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७९-३-१०

Download

Alternative text - include a link to the PDF!