नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि प्राप्त दरखास्तहरुबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७९-४-२

Download

Alternative text - include a link to the PDF!