नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समितिको प्रेश विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७९-४-१५

Download

Alternative text - include a link to the PDF!