नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आ.व. ०७८/७९ बैशाखदेखि असारसम्मका अद्यावधिक सूचना (सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा (५) को उपदफा (३) र (४) को प्रयोजनका लागि)
अद्यावधिक मिति:२०७९-४-१५

Download

Alternative text - include a link to the PDF!