नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

Asia Pacific Telecommunity (APT) ले प्रदान गर्ने परियोजनाको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७९-३-३०