नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

चलचित्र वकास वोर्डको अध्यक्ष पदको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना (स्वघोषणा फाराम सहित)
अद्यावधिक मिति:२०७७-१-१६

स्वघोषणा फारम


Download

Alternative text - include a link to the PDF!