नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

लोककल्याणकारी विज्ञापन: रेडियो जिङ्गल थप (कोभिड-१९ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम)
अद्यावधिक मिति:२०७६-११-२८