नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

चौथो राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवसको सेमिनारको लिंक
अद्यावधिक मिति:२०७८-१-१८

वेबिनारको लागि निम्न लिंकमा जानुहोसः

https://us02web.zoom.us/j/83155835490