नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

विद्युतीय आमसञ्चार माध्यमहरु (रेडियो र एफ् एम् रेडियो) बाट लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रसारण सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७७-१-२८

Download

Alternative text - include a link to the PDF!