नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

ICT Day को उपलक्षमा माननीय मन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश
अद्यावधिक मिति:२०७८-१-१९