नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

माननीय मन्त्रीज्यूबाट भएको निकायगत निरिक्षण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
अद्यावधिक मिति:२०७८-३-१

Download

Alternative text - include a link to the PDF!