नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

ICT Day को उपलक्षमा श्रीमान् सचिवज्यूको शुभकामना सन्देश
अद्यावधिक मिति:२०७८-१-१९