नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

२०७७ साल श्रावण १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयहरु
अद्यावधिक मिति:२०७७-४-१५

Download

Alternative text - include a link to the PDF!

Download