नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

तेस्रो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको शुभकामना सन्देश
अद्यावधिक मिति:२०७७-१-२०