नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

फारामहरु

अद्यावधिक मिति: २०७९-७-१६

श्रव्य, दृश्य तथा प्रसारणसंग सम्बन्धित


फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित


प्रेश तथा सूचना समन्वयनसंग सम्बन्धित

अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धित

 

    NO RECORD FOUND