नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

भन्सार छुटको लागि सिफारिश

अद्यावधिक मिति: २०७६-८-२१

दूरसंचार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई

आवश्यक पर्ने कागजपत्रहरु/प्रमाणपत्रहरु 
  • नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको 
  • सिफारिश पत्र ।
  • सम्बन्धित संस्थाले पेश गरेको Invoice
लाग्ने समय ७ दिन
लाग्ने शुल्क नि:शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा/उपशाखा/इकाई उपसचिव
शाखा अधिकृत
प्रशासन प्रमुख  
गुनासो सुन्ने अधिकारी सहसचिव प्रशासन महाशाखा 
कैफियत  

 

    NO RECORD FOUND