नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

निर्देशिका तथा कार्यविधि

अद्यावधिक मिति: २०७८-८-२२

निर्देशिकाहरु

सरकारी कार्यालयको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका २०७८ डाउनलोड
नागरिक एप (संचालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ डाउनलोड
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका, २०७६ डाउनलोड

सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन  निर्देशिका, २०७५

डाउनलोड
सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ डाउनलोड
पत्रकार दुर्घटना बीमा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७० डाउनलोड
हुलाक टिकट प्रकाशन निर्देशिका, २०७० डाउनलोड

सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९

डाउनलोड

विद्युतीय आमसञ्चार माध्यमहरूलाई वितरण गरिने लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरणको मापदण्ड निर्देशिका, २०६६

डाउनलोड

विद्युतीय आमसञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिने लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरणको मापदण्ड निर्देशिका, २०७३

डाउनलोड

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय वा अन्तरगतका निकायहरूबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूको प्रभावकारिता अभिबृद्धि एवं कार्य सरलीकरण निर्देशिका, २०६६

डाउनलोड

प्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी निर्देशिका, २०६३

डाउनलोड

पत्रकारितासंग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुलाई अनुदान तथा आर्थिक सहयोग वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ (स्वीकृत मिति २०७३।८।२३)

डाउनलोड

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३

डाउनलोड
अनलाइन सञ्चारमाध्यम  सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ सँग सम्बन्धित संशोधनहरु डाउनलोड

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४

डाउनलोड
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ डाउनलोड
पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ डाउनलोड


कार्यविधि

विद्युतीय आमसञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण सम्वन्धी कार्यविधि¸ २०७३ डाउनलोड
विद्युतीय आमसञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण सम्वन्धी कार्यविधि¸ २०७३ डाउनलोड

सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी र सदस्यहरुको नियुक्ति एवं मनोनयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३

डाउनलोड

विद्युतीय आमसञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिने लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण सम्वन्धी कार्यविधि¸ २०७३ (पहिलो संशोधन)

डाउनलोड

विशिष्टिकृत क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रेडियो/एफ. एम. रेडियोलाई अनुदान वितरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७३

डाउनलोड
राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार र वरिष्ठ पत्रकार सम्मानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७२ डाउनलोड
राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार र वरिष्ठ पत्रकार सम्मानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७२   डाउनलोड

राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार र वरिष्ठ पत्रकार सम्मानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७२

डाउनलोड

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१

डाउनलोड

एफ.एम.हरुको नवीकरण गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि

डाउनलोड
चलचित्र जाँच समितिको कार्यविधि¸ २०७४  डाउनलोड

विद्युतीय आमसञ्‍चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिने लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण सम्वन्धी कार्यविधि (दोस्रो संशोधन), २०७५

डाउनलोड
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड
प्रदेश तहको सरकारबाट सम्पादन हुने एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नमुना कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड
स्थानीय तहको सरकारबाट सम्पादन हुने एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन)  नमुना कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड
प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई रेडियो फ्रेिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड

 

    NO RECORD FOUND