नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिश

अद्यावधिक मिति: २०७६-८-२१
आवश्यक पर्ने कागजातपत्र/प्रमाणहरु
  • नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त संस्थाको हकमा प्राधिकरणको सिफारिश पत्र ।
  • सम्बन्धित संस्थाको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी पत्र
  • सम्झौताको प्रतिलिपि
  • सम्बन्धित संस्थाले पेश गरेको invoice पत्र । 
लाग्ने समय २ दिन
(१ लाख डलर भन्दा कमको सोही दिन) 
लाग्ने शुल्क निशुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा/उपशाखा/इकाई उपसचिव
शाखा अधिकृत
प्रशासन शाखा
गुनासो सुन्ने अधिकारी  सहसचिव प्रशासन महाशाखा 
कैफियत  
    NO RECORD FOUND