नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

विदेशी चलचित्र निर्माण इजाजत

अद्यावधिक मिति: २०७६-८-२१

 

आवश्यक पर्ने कागजातपत्र/प्रमाणहरु
  • निर्धारित ढांचामा निवेदन
  • निर्माताले प्रदान गरेको अधिकार पत्र/मंजुरीनामा 
  • चलचित्र कथासार
  • छायांकन टोलीको सदस्यको व्यक्तिगत विवरण र पासपोर्टको फोटोकापी 
  • मुल्य सहितको उपकरण विवरण
  • छायांकन कार्यक्रम तालिका (Itinurary)
  • छायांकन गरिने स्थलको आधारमा सम्वन्धि निकायको सहमति  
लाग्ने समय २ (दुई) दिन
लाग्ने शुल्क रु.५० को हुलाक टिकट (निषेधित छेत्र बाहेक) निशुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा/उपशाखा/इकाई श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखा 
गुनासो सुन्ने अधिकारी  सह सचिव संचार महाशाखा 
कैफियत  
    NO RECORD FOUND