नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

National ICT Award Form, 2019

अद्यावधिक मिति: २०७५-१२-२६
ICT Award Form Download
क्रं.सं विधा डाउनलोड
1

National ICT Excellence Award - 2019

 Download
2

National ICT Innovation Award – 2019

 Download
3

National ICT Award- 2019 (Public Sector)

 Download
4

National ICT Award – 2019 (Private Sector)

 Download
    NO RECORD FOUND