नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

प्रतिवेदन

अद्यावधिक मिति: २०७९-७-२
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ डाउनलोड

राष्ट्रिय चलचित्र नीति, २०७० मस्यौदा प्रतिवेदन

डाउनलोड

सञ्चारमाध्यमलाई समावेशीकरण गर्ने सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग-२०६९ को प्रतिवेदन

डाउनलोड

श्रमजीवी पत्रकार पारिश्रमिक अध्ययन प्रतिवेदन २०७०

डाउनलोड

समानुपातिक विज्ञापन नीति सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५

डाउनलोड

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको प्रतिवेदन २०६५

डाउनलोड

केवल टेलिभिजन सम्बन्धित गठित समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, २०६४

डाउनलोड

उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग प्रतिवेदन, २०६३

डाउनलोड

आमसञ्चार नीति २०७३ को प्रतिवेदन

डाउनलोड
    NO RECORD FOUND