नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

टेलिभिजन प्रसारण

अद्यावधिक मिति: २०७६-८-२१

टेलिभिजन प्रसारणको इजाजतपत्र जारी भएको विवरण अन्तिम अद्यावधिक मितिः 

स्याटलाइट टि.भी. डाउनलोड अद्यावधिक मिति: २०७४/०१/०८
टेरेष्ट्रियल टि.भी. डाउनलोड अद्यावधिक मिति: २०७३/०८/२०
केवल टि.भी. डाउनलोड अद्यावधिक मिति: २०७२/०३/२८
    NO RECORD FOUND