नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

अन्य (हुलाक सेवा तथा मुद्रण)

अद्यावधिक मिति: २०७५-३-२९

नेपाल राज्यभर हुलाक सेवा प्रदान गर्न विक्रम संवत् १९३५ मा नेपाल हुलाक घरको स्थापना भई हुलाक सेवा प्रारम्भ भएको पाईन्छ । हुलाक ऐन २०१९ कार्यान्वयनमा आएपछि सो ऐनद्वारा निर्धारित कार्यहरू हुलाक सेवा विभागले सम्पादन गर्दै आएको छ ।

हुलाक सेवा विभाग

मूद्रण विभाग

सुरक्षण मुद्रण विकास समिति

चलचित्र विकास बोर्ड 

Share on