नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपालको भू-उपग्रह नीति, २०७६ को मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुसँग छलफल कार्यक्रम

नेपालको भू-उपग्रह नीति, २०७६ को मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुसँग  छलफल कार्यक्रम