नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का कार्यक्रमहरुको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा बैठक

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का कार्यक्रमहरुको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा बैठक