नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि सचिव श्री महेन्द्र मान गुरुङ्गज्यूको बिदाई समारोह ।

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि सचिव श्री महेन्द्र मान गुरुङ्गज्यूको बिदाई समारोह ।