नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मा. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले मिति २०७६।१०।२३ मा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकारका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुहुँदै।

मा. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले मिति २०७६।१०।२३ मा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकारका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुहुँदै।