नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नागरिक एपको सार्वजनिक परिक्षणको रुपमा Beta Version Release कार्यक्रम

नागरिक एपको सार्वजनिक परिक्षणको रुपमा Beta Version Release कार्यक्रम