नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मिति २०७७।१२।२७ गते मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको मन्त्रालयस्तरीय विकास समाधान समिति (MDAC) को बैठक

मिति २०७७।१२।२७ गते मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको मन्त्रालयस्तरीय विकास समाधान समिति (MDAC) को बैठक