नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नवनियुक्त सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि माननीय मन्त्री श्री पर्वत गुरुङज्यूको स्वागत कार्यक्रम

नवनियुक्त सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि माननीय मन्त्री श्री पर्वत गुरुङज्यूको स्वागत कार्यक्रम