नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री नैनकला थापाज्यू बाट राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको निरिक्षण २०७८।०३।०६

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री नैनकला थापाज्यू बाट राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको निरिक्षण २०७८।०३।०६