नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव श्रीमान् हरि प्रसाद बस्यालज्यूको बिदाई कार्यक्रम २०७८ श्रवाण ७ गते

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव श्रीमान् हरि प्रसाद बस्यालज्यूको बिदाई कार्यक्रम  २०७८ श्रवाण ७ गते