नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित राष्ट्रसेवक वृक्षारोपन अभियान कार्यक्रममा श्रीमान् सचिवज्यूबाट संचारग्राम परिसरमा वृक्षारोपन गर्नुहुँदै |

निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित राष्ट्रसेवक वृक्षारोपन अभियान कार्यक्रममा श्रीमान् सचिवज्यूबाट संचारग्राम परिसरमा वृक्षारोपन गर्नुहुँदै |