नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक

मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक