नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस-२०७८

चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस-२०७८