नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपाल सरकारद्धारा आयोजित आ.व. ०७८/७९ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका उपलब्धिहरु र मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम २०७९ भाद्र ०७

नेपाल सरकारद्धारा आयोजित आ.व. ०७८/७९ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका उपलब्धिहरु र  मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम २०७९ भाद्र ०७