नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटुको सफल आरोहण टोलीको सम्मान कार्यक्रम - २०७७

विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटुको सफल आरोहण टोलीको सम्मान कार्यक्रम - २०७७