नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाद्वारा मिति २०७६ श्रावण १ गते यस मन्त्रालयको आ.व. २०७६।७७ को एकिकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना सार्वजनिकिकरण

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाद्वारा मिति २०७६ श्रावण १ गते यस मन्त्रालयको आ.व. २०७६।७७ को एकिकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना सार्वजनिकिकरण