नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री नैनकला थापाज्यू बाट नेपाल टेलिभिजनको निरिक्षण २०७८/०२/३०

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री नैनकला थापाज्यू बाट नेपाल टेलिभिजनको निरिक्षण २०७८/०२/३०