नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री नैनकला थापाज्यू बाट न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति निरिक्षण २०७८/०२/३१

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री नैनकला थापाज्यू बाट न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति निरिक्षण २०७८/०२/३१