नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री पार्वत गुरुङज्यू बाट सूचना तथा प्रसारण विभागको निरिक्षण २०७७।०७।१७

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री पार्वत गुरुङज्यू बाट सूचना तथा प्रसारण विभागको निरिक्षण २०७७।०७।१७