नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री नैनकला थापाज्यू बाट सूचना तथा प्रसारण विभागको निरिक्षण २०७८।०२।३१

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री नैनकला थापाज्यू बाट सूचना तथा प्रसारण विभागको निरिक्षण २०७८।०२।३१