नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सम्पर्क

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाडौं

  • फोन: +९७७-१-४२११५५६
  • फ्याक्स: +९७७-१-४२११७२९
  • अडियो नोटिस बोर्डः१६१८०१४२००४३९
  • वेबसाइट: http://www.mocit.gov.np